Basisverzekerde voetzorg en nieuwe Zorgmodule

Vanaf 1 januari 2023 is de basisverzekerde voetzorg breder dan alleen voor mensen met diabetes mellitus. Op 31 januari dit jaar nam ProVoet deel aan een overleg bij de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Daar is afgesproken dat de NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) contact opneemt met betrokken beroepsverenigingen en voetzorgpartijen om tot een gedragen Zorgmodule Preventie Voetulcera te komen. Dit traject duurt enige maanden. De NVvP verwacht dat de Zorgmodule op zijn vroegst rond de zomer verschijnt, maar mogelijk pas later.

 

Welke patiënten vallen onder de basisverzekerde voetzorg en welke niet?

Intussen komen er al wel vragen van andere patiëntgroepen om in aanmerking te komen voor basisverzekerde voetzorg. De NVvP geeft aan dat alleen die patiënten in 'vergoede behandeling' worden genomen als er zekerheid is dat ze onder de basisverzekerde zorg vallen. Dat betekent dat mensen met andere aandoeningen alleen in vergoede behandeling genomen kunnen worden als vaststaat dat er sprake is van een hoog of zeer hoog risico op het ontwikkelen van ulcera, vergelijkbaar met de risicofactoren bij diabetes mellitus.

Dat zijn mensen met:

 

  • verlies van protectieve sensibiliteit (polyneuropathieën);
  • perifeer arterieel vaatlijden
  • een voorgeschiedenis met een voetulcus, amputatie en inactieve Charcotvoet;
  • eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangende therapie.

 

Voor vergoeding is het volgende verplicht:

Cliënten die aan één van deze voorwaarden voldoen, kunnen contact opnemen met de podotherapeut. Net als bij cliënten met diabetes mellitus stelt de podotherapeut, mogelijk in overleg met de huisarts/praktijkondersteuner, dan een zorgprofiel vast en stelt een behandelplan op. Vertel bij het maken van de afspraak er bij, dat de afspraak is om te bepalen of u in 2024 voor vergoeding van voetzorg in aanmerking komt.

 

Belangrijk om te weten is dat de vergoeding vanuit de basisverzekering niet de gehele voetverzorging vergoedt. De verzekering vergoedt alleen dat gedeelte wat tot een risico kan leiden. Bijvoorbeeld een eelt drukplek wat bij niet behandelen een ulcus wordt. In het behandelplan van de podotherapeut wordt aangegeven wat er gedaan moet worden. Cliënten die een gehele voetbehandeling wilt betalen dan een gedeelte zelf bij (eigen bijdrage kosten meerzorg)

 

Praktijk Voetzorg Optimaal heeft met onderstaande podotherapeuten een contract afgesloten:

 

Rondom Podotherapeuten 088-118 0500

Podotherapie van der Pas 070-327 7634

Podotherapie Hermanns 085-053 0033