Wet Wkkgz


Met ingang van 1 januari 2017 is de wet Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, kortweg Wkkgz volledig van kracht.

De wet geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals ZZP’ers. Het gaat hierbij om alle ZZP’ers die zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet en de wet Langdurige Zorg en ZZP’ers die cosmetische zorg aanbieden.

Praktijk Voetzorg Optimaal is vanaf januari 2017 Wkkgz proof.

 

Wat is het doel van de Wkkgz

 

De Wkkgz gaat over het aanbieden van goede zorg en de behandeling van klachten en geschillen.

Doel van de Wkkgz is een transparante, laagdrempelige en oplossingsgerichte klachtenafhandeling met als uiteindelijk resultaat: verbetering van de kwaliteit van de zorg, door van klachten te leren.

 

Voor ons als Pedicure/ Medisch Pedicure betekent dit:

  • Het bieden van goede zorg
  • Beschikken over een kwaliteitssysteem
  • Een meldcode voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Een systeem voor het veilig melden van een incident
  • Verstrekken van informatie over de aangeboden zorg aan de cliënt op diens verzoek
  • Op verzoek de cliënt te informeren over de rechten die uit deze wet voor haar/hem voortvloeien
  • Een schriftelijke regeling voor de laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten, deze regeling wordt onder de aandacht van cliënten gebracht
  • Beschikken over een klachtfunctionaris
  • Aangesloten bij een erkende geschillenregeling, inclusief de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden

 

Meer informatie over Wkkgz is te vinden op de website van de Rijksoverheid.